Ψήφισμα των 5μηνων από Π.Ε. Εύβοιας

Workfare_after_5_monthsΠΡΟΣ:     Υπουργείο Εργασίας
Υπουργείο Εσωτερικών
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοιας

Αντιλαμβανόμαστε πως η κυβέρνηση με την πολιτική της να προσλαμβάνει 5μηνους συμβασιούχους μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ., προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες προσωπικού στους φορείς που καλούνται να προσλάβουν ανέργους οι οποίοι υποχρεώνονται να δουλέψουν με μισθό κάτω του βασικού, με κανένα στην ουσία εργασιακό δικαίωμα εφόσον δεν δικαιούνται άδειες (αναρρωτική, κανονική, κ.λ.π.), με 8ωρη απασχόληση και φυσικά γνωρίζοντας πως σε 5 μήνες θα είναι και πάλι άνεργοι χωρίς να δικαιούνται αποζημίωση και φυσικά χωρίς να δικαιούνται επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. Επίσης, οι κάτω των 25 ετών να παίρνουν λιγότερα, κάτι το οποίο είναι πέρα για πέρα άδικο εφόσον οι εργασιακές υποχρεώσεις είναι οι ίδιες με αυτών των άνω των 25 ετών εργαζομένων.

Αιτούμαστε την παράταση των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στην υπηρεσία μας ύστερα από την πρόσκληση που έγινε από τον ΟΑΕΔ στα προγράμματα που ονομάζονται «κοινωφελή».

Η παράταση των συμβάσεων εργασίας των εν λόγω εργαζομένων είναι άκρως απαραίτητη λόγω της έλλειψης προσωπικού στην περιφερειακή μας ενότητα. Επιπλέον οι παραπάνω εργαζόμενοι λόγω της εμπειρίας που αποκόμισαν από τις θέσεις στις οποίες βρίσκονται, θεωρούμε ότι είναι ακόμα περισσότερο απαραίτητοι για τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν στους πολίτες του νομού μας μιας και το επίπεδο της προσφοράς τους είναι ικανό σε τέτοιο βαθμό ώστε να βγαίνει ένα ποιοτικά καλύτερο αποτέλεσμα στην παροχή υπηρεσιών προς την κοινωνία.

Γιατί να μην εργαζόμαστε ως μόνιμοι υπάλληλοι εφόσον είμαστε απαραίτητοι στις υπηρεσίες που καλούμαστε να εργαστούμε; Γιατί να εργαζόμαστε με εξευτελιστικούς μισθούς και δίχως εργασιακά δικαιώματα; Γιατί να μην έχουμε δικαίωμα άδειας, επιδόματος αδείας, παιδιών, προϋπηρεσίας, δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων;

Αιτούμαστε το δικαίωμά μας σε άδεια ασθενείας με πληρωμή, βιβλιάριο ασθενείας από την πρώτη μέρα, επίδομα ανεργία όταν τελειώνει το πρόγραμμα, μισθό σύμφωνα με τη ΣΣΕ, δικαίωμα στην άδεια.
Γνωρίζοντας ενδεχομένως τα εμπόδια που ίσως προκύψουν από το νόμο, προτείνουμε και ζητάμε τη συνέχιση της εργασίας μας σε ΟΤΑ Α’ βαθμού (τοπικούς δήμους και άλλες δημόσιες υπηρεσίες), γνωρίζοντας ότι και εκεί υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και υφιστάμενης της δυνατότητας από τη μεριά μας να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες.

Θέλουμε οι θεσμοί να αφουγκραστούν τα αιτήματά μας και να δείξουν ενδιαφέρον αναλογιζόμενοι τις ανάγκες των υπηρεσιών για ικανό προσωπικό καθώς και τις δικές μας ανάγκες για εργασία.

Φυσικά το ζητούμενό μας δεν είναι μόνο η παράταση μιας σύμβασης ή η συνέχεια της εργασίας μας σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα, πιθανώς σε μια άλλη υπηρεσία. Ζητούμενο είναι η σταθερή εργασία, κεκτημένο του προηγούμενου αιώνα, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα το οποίο σκοπεύουν να εξαφανίσουν.

Θέλουμε να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια και όχι ως υποδεέστερης κατηγορίας εργαζόμενοι. Βλέπουμε τα βασικά εργασιακά μας δικαιώματα όχι να χάνονται αλλά να μην υπάρχουν καν και να μας αντιμετωπίζουν σαν εξωγήινους όταν τα διεκδικούμε ισχυριζόμενοι πως έχουμε υπογράψει στον Ο.Α.Ε.Δ., αποδεχόμενοι τους όρους της εργασίας μας. Ζητάμε ίσα δικαιώματα, ίση μεταχείριση, μόνιμη και σταθερή εργασία. Ζητάμε μόνιμη εργασία, υγεία-ασφάλεια, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Ζητάμε όσα ΕΣΕΙΣ μας στερήσατε και δικαιούμαστε.

Ο αγώνας μας δε σταματάει σε ένα αίτημα, συσπειρωνόμαστε και οργανωνόμαστε μαζί με όλους όσους παίρνουν μέρος σε αυτά τα προγράμματα, στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ενός πυρήνα ο οποίος θα πάρει κινηματικά χαρακτηριστικά και θα διεκδικήσει τα αυτονόητα ΚΑΙ για όσους βρίσκονται στην αναμονή περιμένοντας να εργαστούν.

Οι Εργαζόμενοι Κοινωφελούς 5μηνης Εργασίας της Π.Ε. Ευβοίας μέσω Ο.Α.Ε.Δ.