Μόνο για εκλογές αναγνωρίζουν άδειες σε «ωφελούμενους»!

adeia_kanonikiΟι εργαζόμενοι στα κοινωφελή προγράμματα μπορεί να μη δικαιούμαστε τακτικές άδειες και να χάνουμε το ημερομίσθιο αν τύχει και αρρωστήσουμε, αλλά όταν πρόκειται για το ζήτημα του να ψηφίσουμε αυτούς που μας φέραν τέτοιου είδους εργασιακές συνθήκες, ως δια μαγείας έχουμε το δικαίωμα να λείψουμε από την δουλειά μας!

Σύμφωνα με το έγγραφο που απέστειλε πριν λίγες μέρες η «Γενική Γραμματεία διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων, ειδική υπηρεσία συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ», η υπεύθυνη δηλαδή υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας για τα 5μηνα, προς την διοίκηση του ΟΑΕΔ:

«Σε ό,τι αφορά την απουσία των ωφελουμένων των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, σας ενημερώνουμε ότι ο αναγκαίος για τη μετάβαση των ωφελουμένων προς και από τον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος χρόνος λογίζεται ως χρόνος διανυθείς εντός του προγράμματος και ως εκ τούτου η αναλογούσα δαπάνη αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη καλυπτόμενη από τους πόρους του προγράμματος».

Κράτος, ΟΑΕΔ, Ε.Ε. έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι κι ανάλογα με το συμφέρον τους, που αυτή τη στιγμή εκφράζεται σε ψήφους, μας αναγνωρίζουν όποτε γουστάρουν το δικαίωμα απουσίας από την εργασία.

Εμείς πάλι επιμένουμε ότι δεν τους χρωστάμε τίποτα και θέλουμε όλα τα εργασιακά δικαιώματα, δηλαδή 2 μέρες άδεια το μήνα, αναρρωτικές, άδειες θανάτου, για παρουσία σε δικαστήρια κτλ. Η εκλογική άδεια είναι το τελευταίο που μας απασχολεί.

Φυσικά όλα αυτά  θα τα κατακτήσουμε στους δρόμους, όχι στις κάλπες.