Μόνο για εκλογές αναγνωρίζουν άδειες σε "ωφελούμενους"!

Μόνο για εκλογές αναγνωρίζουν άδειες σε «ωφελούμενους»!

Οι εργαζόμενοι στα κοινωφελή προγράμματα μπορεί να μη δικαιούμαστε τακτικές άδειες και να χάνουμε το ημερομίσθιο αν τύχει και αρρωστήσουμε, αλλά όταν πρόκειται για το ζήτημα του να ψηφίσουμε αυτούς που μας φέραν τέτοιου είδους εργασιακές συνθήκες, ως δια μαγείας…

css.php