Κινητοποίηση εργαζομένων στα ΚΟΧ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

koxhlioupoli